Oyun Tasarlarken Temel Aldığımız
Bilişsel Kuramlar

“Tüm oyun türlerine öncelik veren küçük kararlar vermeye başlamak, araştırmacılar, psikologlar, eğitimciler ve ebeveynler olarak bize düşen bir iştir.”

David Whitebread
World Watch Institute
EarthEd Değişen Bir Gezegende Eğitimi Yeniden Düşünmek

Montessori Eğitimi

Montessori eğitimi, çocukların karakter özelliklerini ve bireysel becerilerini temel alır. Montessori eğitiminde, çocukların birey olarak kendilerine has bir öğrenme tarzına sahip olduklarına inanılır. Çocuklara hazırlanmış bir çevre sunulur ve bu çevrede hareket özgürlüğü tanınarak kendilerini geliştirmeleri hedeflenir. Çocuğun güçlü bir kişilik gelişim süreci yaşamasına olanak tanımak son derece önemlidir. Montessori eğitiminde iş birliğini temel alan oyunlar ön plandadır.

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı, Harvard Üniversitesi profesörü Howard Gardner tarafından oluşturulmuştur. Tek tip zeka kavramını reddeden bu kuram, zekanın hep sabit bir seviyede kaldığını benimseyen görüşlere karşı çıkar. Çok yönlü zekada bilişsel gelişim hayatın her aşamasında sürer. Erken çocukluk döneminde hızlanan bu gelişim, her çocuk için özgün niteliklere sahiptir. Gardner’ın çoklu zeka teorisi; dilsel zekâ, matematik zekâsı, görsel zekâ, müzik zekâsı, bedensel zekâ, sosyal zekâ, doğa zekâsı ve kişinin kendine dönük zekâsını kapsar.

Nöro Eğitim

Nörobilimi temel alan nöro eğitim, öğrenme süreci ile beyin arasındaki ilişkiye odaklanır. Psikologlardan sinir bilim alanında uzmanlaşmış bilim adamlarına kadar birçok insan tarafından benimsenen bu yaklaşım, çağımızın dikkat değer bilişsel kuramları arasında gösterilir. Bilimsel metotlarla güçlendirilmiş nöro eğitim deneyimleri, çocukların öğrenme sürecini çok geniş bir boyutta ele alır ve inceler.